W Powiecie Drawskim - znajdź atrakcję

Wielkie otwarcie w Czaplinku – już jutro 30kwietnia

 • Published in Czaplinek

30 kwietnia o godzinie 14.00 nastąpi uroczyste otwarcie Parku Linowego Tarzania w Czaplinku.
Aktualnie do dyspozycji gości uruchomione zostały 3 trasy o różnym stopniu trudności oraz różnej wysokości (od 0,5 m wysokości do 11 m wysokości). Każda z tras stanowi wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach. Na śmiałków czekać tu będą mosty birmańskie, belki złośliwe, meandrujące pale, ścianki wspinaczkowe, zjazdy tyrolskie i wiele innych ciekawych atrakcji. Docelowo w parku zostanie uruchomiona trasa siatkowa, dla najmłodszych, 2- letnich dzieci.
System parku linowego został zaprojektowany i stworzony w taki sposób, aby każda osoba bez względu na stopień sprawności fizycznej mogła przejść wybraną przez siebie trasę zbudowaną na trzech różnych wysokościach, ciesząc się niezwykłą przygodą.
Zachęcamy Państwa do udziału w uroczystości otwarcia Parku Linowego Tarzania oraz do sprawdzenia swoich sił i odwagi pokonując przeszkody miedzy drzewami na różnych wysokościach. Odpowiednio przeszkoleni instruktorzy, przed wejściem na trasę oraz w trakcie wspinaczki będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem. Dodatkowo wyposażeni zostaniecie Państwo w profesjonalny sprzęt asekuracyjny, który umożliwi bezpieczne przejście każdej z tras.
Zachęcamy do tej niecodziennej formy rekreacji i sportu zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.
Poniżej przedstawiamy obowiązujący cennik na trzech różnych trasach: żółtej, niebieskiej i czerwonej:
trasa żółta – bilet ulgowy – 15 zł, bilet normalny 15 zł, kolejne przejście – 10 zł
trasa niebieska - bilet ulgowy – 20 zł, bilet normalny 25 zł, kolejne przejście – 15 zł
trasa czerwona - bilet ulgowy – 25 zł, bilet normalny 30 zł, kolejne przejście – 15 zł

Zobacz pierwsze zdjęcia z poszukiwań łodzi podwodnej

 • Published in Czaplinek

ProNur Szkoła Nurkowania zajęła się poszukiwaniem łodzi podwodnej, która ma być dla Czaplinka tym czym jest złoty pociąg dla Wałbrzycha. Dziś prezentujemy pierwsze zdjęcia eksploracyjne z poszukiwań w toni jeziora Drawsko.

„Wstępnie podjęliśmy poszukiwania. W trakcie akcji znaleźliśmy 3 wraki łodzi wiosłowych. Poza tym cieszyliśmy się piękna wizurą. Jakiś czas temu wydobyliśmy starą drewnianą beczkę i oddaliśmy ją do muzeum w Czaplinku.” Opowiada Oskar Tkaczyk ze szkoły nurkowania ProNur.Teraz poszukiwania prowadzili nurkowie Emil Kozak i Sebastian Kukulski, bez których akcja nie mogła by się odbyć.

Firma kolejną akcję planuje na 1 marca. Może być ona doskonałą przygodą dla zwolenników nurkowania.

Szczegóły wydarzenia na Facebooku. A kontakt z firmą tutaj.

{joomplucat:579 limit=6|columns=3}

Henrykowski Szlak w Siemczynie

 • Published in Czaplinek

Zarząd Powiatu Drawskiego ogłosił w styczniu otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. Nabór wniosków trwa do 16 lutego br. Poniżej przedstawiamy informację Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie o tym, w jaki sposób środki przekazane w wyniku ubiegłorocznego konkursu przyczyniły się do uatrakcyjnienia tej, leżącej w pobliżu jeziora Drawsko, miejscowości.
Oto nadesłana relacja:
W 2011 roku Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie chcąc zaprezentować Siemczyno postanowiło zbadać ciekawostki miejsc i wydarzeń związanych z tą wsią. Pomysł doprowadził do analizy poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie wsi. Fotografowaliśmy analizowane obiekty w Siemczynie by w efekcie opublikować w roku 2012: „SIEMCZYNO – HISTORIA-PRZEWODNIK – WYJĄTKOWE MIEJSCE W HISTORII POMORZA ZACHODNIEGO”. W ślad za tym działaniem zrodziła się nowa myśl: „Warto oznakować te szczególne miejsca i obiekty opisane w przewodniku”. Projekt był dość kosztowny a jako stowarzyszenie non-profit postanowiliśmy zwrócić się o wsparcie do wielu instytucji.
Finalnie Powiat Drawski wsparł naszą inicjatywę krzewienia dziedzictwa narodowego i w ten sposób w roku 2015 został oznakowany Henrykowski Szlak w Siemczynie. Jest to pierwszy etap, gdyż szlak obejmuje 43 stanowiska, z których oznakowanych zostało 21 stacji. Poszczególne stacje dotyczą:
- Stacja nr 1 – Barokowy pałac w Siemczynie (wybudowany w latach 1722-1726)
- Stacja nr 2 – Park z aleją grabową i lipową
- Stacja nr 3 – Grobowiec dawnych ziemian
- Stacja nr 4 – Dawny komisariat Milicji Obywatelskiej
- Stacja nr 5 – Sześciorodzinny budynek dla robotników w majątku ziemskim
- Stacja nr 6 – Wiejska szkoła (zanim przeniesiono ją do pałacu)
- Stacja nr 7 – Plebania
- Stacja nr 8 – Dom z początku XX wieku
- Stacja nr 9 - Siemczyńska świątynia
- Stacja nr 10 – Wiejska kaplica w dawnej remizie
- Stacja nr 11 – Głaz z okazji 20-lecia PRL
- Stacja nr 12 – Dom folwarcznego kowala
- Stacja nr 13 – Kino w dawnej gospodzie
- Stacja nr 14 – Dom leśniczego, dawny dom ogrodnika
- Stacja nr 15 – Najstarszy dom mieszkalny
- Stacja nr 16 – Dom zamożnego gospodarza
- Stacja nr 17 – Kuźnia
- Stacja nr 18 – Leśniczówka
- Stacja nr 19 – Młyn a później papiernia na jeziorem Wilczokowo
- Stacja nr 20 – Dawny trakt między Branderburgią a Rzeczpospolitą
- Stacja nr 21 – Góry szubieniczne

Projekt zrealizowano w ramach zadania publicznego pt.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Wsparcie finansowe pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Zadanie polega na umieszczeniu tablic informacyjnych na pieszym szlaku historyczno-krajoznawczym o nazwie „I Henrykowski Szlak w Siemczynie”. Trasa szlaku przebiega przez wieś Siemczyno i okolice. Poszczególne punkty (stacje/przystanki) trasy są oznaczone tablicami informacyjnymi. Informacje na poszczególnych tablicach opisują budynki i miejsca ze wskazaniem na ich historyczne funkcje oraz ich znaczenie, zarówno materialne jak i niematerialne dla lokalnych społeczności w przeszłości i w dniu dzisiejszym. Tablice umieszczono na wybranych budynkach lub w bezpośrednim sąsiedztwie wybranych lokalizacji.

Konieczność utworzenia tego szlaku:
Siemczyno. Niewielka wieś, położona w samym sercu Pojezierza Drawskiego, w połowie drogi pomiędzy Złocieńcem a Czaplinkiem. Wieś podobna do wielu innych wsi tzw. „popegeerowskich” na terenie pomorza zachodniego, których obecny charakter ukształtowany został przez przed- i powojenne dzieje tych terenów.
Najbardziej widocznymi śladami przedwojennej przeszłości tych miejscowości są na ogół siedemnasto-osiemnastowieczne pałace byłych niemieckich ziemian, najczęściej niszczejące w towarzystwie zabudowań folwarcznych z tego samego okresu, oraz poniemiecka zabudowa wiejska o charakterystycznej architekturze domów z czerwonej cegły bądź szachulcowej konstrukcji.
Natomiast najbardziej charakterystycznymi śladami powojennej historii tych wsi są pudełkowate, odrapane miniosiedla budowane w celu ulokowania w nich pracowników PGR-ów lub Rolniczych Spółdzielni Pracowniczych, które powstały na bazie przedwojennych majątków ziemskich w czasach PRL-u. Ponadto na terenach byłych folwarków pozostały, obecnie również najczęściej nieużytkowane, zabudowania gospodarskie, w których PGR-y produkowały drób, trzodę chlewną lub bydło.
Powyższy opis to jest właściwie wszystko co przeciętny mieszkaniec, nie tylko pozostałej części polski, ale również naszego regionu, wie o tych miejscowościach.
Miejscowości te oraz ludzie je zamieszkujący są obecnie uznawane przez władze regionalne za jeden z największych problemów społeczno-ekonomicznych naszego województwa.
Jednak głębsze zastanowienie się nad zagadnieniem zachodniopomorskich wsi wymaga zadania sobie pytanie kim są ludzie zamieszkujący te miejscowości tzn. skąd pochodzą, jakie mają korzenie kulturowe, jaka jest ich poziom utożsamienia się z ziemiami na których przyszło im żyć. Jednocześnie nie można odpowiedzieć w pełni na to pytanie bez zwrócenia uwag na tło historyczne ich pojawienia się na tych ziemiach.
Ziemie pomorza zachodniego mniej-więcej do X-XI wieku były zamieszkiwane przez plemiona słowiańskie. Jednak od ok. XII wieku plemiona te były powoli wypierane przez nacje pochodzenia niemieckiego, które od XIII wieku były właściwie głównymi mieszkańcami tych terenów. Sytuacja ta uległa bardzo gwałtownej zmianie dopiero po 1945 roku.
W wyniku przegranej przez hitlerowców wojny, na konferencji jałtańskiej, która odbyła się w lutym 1945 r. Polska utraciła kresy wschodnie na rzecz Rosji i otrzymała „rekompensatę” w postaci dotychczasowych ziem niemieckich m.in. ziemie pomorza zachodniego. Następnie w deklaracji poczdamskiej z lipca 1945, ujęte zostało postanowienie dotyczące przesiedleń ludności niemieckiej m.in. z terenów, które Polska otrzymała w wyniku konferencji jałtańskiej.
W wyniku powyższych wydarzeń z terenów na których obecnie znajduje się Województwo Zachodniopomorskie w latach 1945-1947 wysiedlono około 800 tyś osób pochodzenia niemieckiego.
Na ich miejsce sprowadzono ludność polskiego pochodzenia głównie z ziem dawnej południowo-wschodniej i centralnej polski (około 65% ogółu nowo osiedlonych) oraz z kresów wschodnich (około 29% ogółu). Pozostałą grupę nowych mieszkańców stanowili repatrianci i reemigranci z ZSRR, reemigranci z Europy Zachodniej oraz około 50 tyś. osób pochodzenia ukraińskiego przesiedlonych przymusowo w ramach akcji „Wisła”.
W ciągu zaledwie kilku lat po zakończeniu II wojny światowej doprowadzono do całkowitej wymiany ludności na terenie pomorza zachodniego z ludności pochodzenia niemieckiego na ludność pochodzenia polskiego.
Nowo przybyli mieszkańcy musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości z dala od rodzin, od miejsc w których dorastali i w których mieli relatywnie ustabilizowaną sytuację społeczną. Musieli od podstaw budować nowe relacje społeczne w dużej mierze odmienne od dotychczas znanych, gdyż determinowane narzuconą ideą kolektywu.
W raz z kolejnymi pokoleniami, zgodnie z polityką ówczesnych władz komunistycznych oraz dodatkowo umacniane przez pamięć społeczną krzywd odniesionych przez Polaków od narodu niemieckiego, pamięć o byłych mieszkańcach terenów pomorza zachodniego zacierała się. Jednocześnie ulegały też rozluźnieniu kontakty z krewnymi, którzy pozostali na dawnych ziemiach polskich, a tożsamość regionalna przywieziona w sercach ludzi zasiedlających te tereny po wojnie umiera wraz z ostatnimi z nich. Dodatkowo ostatnie pokolenia wychowują się jako członkowie Unii Europejskiej, w świecie silnie zinformatyzowanym.
Te wszystkie czynniki powodują, ze mieszkańcy pomorza zachodniego poszukują swojej tożsamości regionalnej, gdyż siłą rzeczy towarzyszy im poczcie pewnego wyalienowania, w porównaniu do mieszkańców terenów, które leżały w granicach dawnej polski. Takie poczucie obcości powoduje osłabienie tożsamości regionalnej co może przyczynić się do zwiększenia emigracji ludzi młodych, którzy nie będą czuli silnych więzi z tymi terenami. W połączeniu z odchodzeniem starszych pokoleń może to w przyszłości być przyczyną wymiany demograficznej na ludność, która będzie się czuła tutaj bardziej u siebie, ze względu na pamięć przodków, która się jeszcze nie zatarła w pamięci narodowej byłych mieszkańców.
W związku z powyższymi trendami konieczne jest zwiększanie więzi obecnych mieszkańców zachodniopomorskich wsi z regionem, w którym żyją. Umocnienie tych więzi w znacznym stopniu może przyczynić się do rozbudowy patriotyzmu lokalnego i zwiększenia gotowości nowych pokoleń do pozostawania w rodzinnych stronach i budowania potencjału województwa nawet za cenę gorszych warunków ekonomicznych.
Nie można jednak budować tożsamości bez pamięci o przeszłości tych terenów. Należy tę przeszłość wyeksponować wplatając ją we współczesny kontekst tak, aby obecni mieszkańcy zachodniopomorskich wsi mogli się z tą przeszłością oswoić i odnaleźć swoje miejsce w nurcie historii. Pogodzenie się z przeszłością pozwoli budować tożsamość na fundamentach dziejów bez przekłamań i niedopowiedzeń, które prędzej czy później budzą podejrzliwość i wątpliwości nowych pokoleń.
Jednym ze sposobów mówienia o przeszłości wplatając ją w teraźniejszość jest pokazanie jak funkcjonowała wieś z okresu przed przybyciem nowych mieszkańców tzn. jakie funkcje pełniły poszczególne budynki, kto był ich budowniczym, w jakim celu je zbudowano, komu miały służyć oraz pokazanie ich ówczesnych funkcji. Najwłaściwszym naszym zdaniem sposobem przekazania tego typu informacji jest stworzenie szlaku tematycznego o zawartości historyczno-krajobrazowej, którego poszczególne przystanki zostaną zaznaczone tablicami informacyjnymi.
Skutkiem tego działania ma być zwiększenie tożsamości regionalnej mieszkańców wsi oraz zwiększenie świadomości turystów o historii pomorza zachodniego. Szlak ten tworzyć będzie niejako skansen będący żywym, realnym organizmem społecznym, z którym jego członkowie będą się utożsamiać, a osoby przyjezdne będą go mogły łatwiej zrozumieć poprzez poznanie kontekstu dziejowego. Jako, że kontekst ten jest uniwersalny dla terenów wiejskich całego regionu, pozwoli to potencjalnym odbiorcom stworzenie sobie szerokiej panoramy historyczno-społecznej zachodniopomorskiej wsi.
Przed nami pozostaje realizacja oznakowania 2-go etapu Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie od stacji 22 do stacji 43. Zapraszamy do wędrówki historycznym szlakiem.

Zabawa na śniegu i lodzie? Najlepiej do Czaplinka, Drawska i Kalisza. Tam jest bezpiecznie

 • Published in Czaplinek

Przed nami kilka dni zimowej odwilży, a przecież nadchodzą ferie. Wejście na lód to dla dzieci frajda. Rodzice jednak muszą zadbać o to aby ich pociechy były bezpieczne i nie doszło do tragedii. Dlatego przypominamy Wam, że w powiecie drawskim funkcjonują dwa lodowiska w Czaplinku i Drawsku. Jest górka saneczkowa w Czaplinku i Starej Studnicy, a na nartach można szusować w ośrodku „STARA STUDNICA – SKI”.

Lodowisko w Czaplinku

Lodowisko znajduje się przy hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku ul. Wałecka 49. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14 dla dzieci i młodzieży ze szkół - bezpłatnie oraz komercyjnie w godzinach 15:00 - 21:00. W soboty i niedziele w godzinach od 12:00 - 20:00. Oczywiście można wypożyczyć łyżwy. Jak się dowiedzieliśmy gmina Czaplinek właśnie zakupiła 25 par nowych łyżew. 

Lodowisko w Drawsku Pomorskim

Lodowisko znajduje się przy ulicy Gdyńskiej, droga wojewódzka 148 (wyjazd z Drawska na Łobez). Czynne jest cały tydzień. Od poniedziałku do piątku od 16:30 do 20:30 oraz w soboty i niedziele od 10:00 do 22:00. Pozostałe godziny zarezerwowane są przez Urząd Miejski dla dzieci ze szkół. Ceny biletów to 8 zł/h w dni powszednie oraz 10 zł/h w weekendy. Wypożyczenie łyżew to koszt 7 zł. W okresie ferii w godzinach 10:00 - 16:00 drawski ratusz wykupił darmowy wstęp na lodowisko dla dzieci i młodzieży. Także cena wypożyczenia łyżew podczas ferii będzie mniejsza i wyniesie 2 zł. 

Górka saneczkowa

Górka saneczkowa w Czaplinku czeka na amatorów śnieżnych zabaw.  Znajduje się ona przy ulicy Jesionowej. Jej dostępność uzależniona jest od opadów śniegu i temperatury.

Stok narciarski

Ośrodek Sportów Zimowych „STARA STUDNICA – SKI” zaprasza na narty do Starej Studnicy. Na miejscu można wypożyczyć narty z kijkami i butami oraz sanki. Właściciele oferują dwie trasy zjazdowe o długość 350 i 550 metrów. Różnica poziomów wynosi 50 m. Jest górka dla saneczkarzy, wyciąg niskiego prowadzenia liny – orczyk o długości 300 m. Telefony informacyjne (067) 259 53 05, 0 601 57 31 62

 

Konferencja "Jezioro Drawsko – Jezioro Tajemnic" w Czaplinku

 • Published in Czaplinek

W sobotę 23 stycznia br. w budynku czaplineckiego Liceum Ogólnokształcącego im. 3. Dywizji Strzelców Karpackich odbyła się konferencja popularno-naukowa "Jezioro Drawsko – Jezioro Tajemnic". Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz Studio Historyczne "Huzar" w Koszalinie. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska. Zgromadziła ponad 100 słuchaczy, głównie miłośników lokalnej historii. W trakcie konferencji wygłosili referaty oraz przedstawili prezentacje audiowizualne historycy i archeolodzy oraz osoby mające doświadczenie w działaniach związanych z szeroko rozumianą turystyką kulturową, a także autorzy projektów wykorzystujących tematykę historyczną w promocji regionu. Lista prelegentów oraz tematyka wystąpień została dostosowana do idei konferencji, która została zdefiniowana przez organizatorów jako krok w kierunku uporządkowania wiedzy o jeziorze Drawsko poprzez kompleksowe badania historyczne i archeologiczne oraz jako próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób walory jeziora Drawsko i jego okolic – ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych i archeologicznych - wykorzystać w promocji regionu i w organizacji turystyki kulturowej.

Konferencję zainaugurowały wystąpienia okolicznościowe Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego oraz dyrektora czaplineckiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Roberta Patrzyńskiego. Po tych wystąpieniach zebrani wysłuchali referatu inauguracyjnego prof. dr hab. Macieja Franza z Zakładu Historii Wojskowej UAM w Poznaniu, poświęconego wybranym epizodom z działań wojennych na Bałtyku podczas II wojny światowej oraz zapoznali się z prezentacją audiowizualną dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu - Aleksandra Ostasza – na temat badań podwodnych.

Następne referaty ułożone zostały w trzy bloki tematyczne. W bloku "A", zatytułowanym "Jezioro Drawsko i region na przestrzeni dziejów", zebrani wysłuchali referatu prezesa fundacji "Pasje" ze Szczecina - Macieja Wyszkowskiego, na temat uzbrojenia stron walczących w rejonie Czaplinka oraz referatu dr Andrzeja Ossowskiego, adiunkta w Zakładzie Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poświęconego tematowi identyfikacji żołnierzy poległych w 1945 roku podczas walk na terenie powiatu drawskiego.

W bloku "B", zatytułowanym "Epizody z dziejów jeziora Drawsko i regionu jako impuls do działań w sferze turystyki kulturowej" wygłoszone zostały trzy referaty. Właściciel Studia Historycznego "Huzar" z Koszalina – dr Łukasz Gładysiak swoje wystąpienie poświęcił problematyce wykorzystywania ciekawostek historycznych w projektach promujących nasz region. Aleksander Ostasz zaprezentował efekty badań podwodnych przeprowadzonych na obszarze Pomorza Zachodniego, w tym badań dna jeziora Drawsko. Dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie dr Michał Krzyżaniak podzielił się doświadczeniami z realizacji projektu wykorzystującego lokalne pamiątki historyczne jako atrację turystyczną.

W bloku "C" noszącym tytuł "Jezioro Drawsko jako nowoczesny produkt turystyczno-promocyjny" zebrani wysłuchali dwóch referatów. Mikołaj Klorek z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu poświęcił swe wystąpienie tematyce związanej z wykorzystywaniem atrakcji historycznych w promocji regionu. Grzegorz Kruk – twórca marki Pomorski Produkt Markowy – podzielił się z zebranymi doświadczeniami z działań przy tworzeniu tej marki.

Wszyscy prelegenci otrzymali w prezencie słoiczki z naszym lokalnym markowym produktem tradycyjnym z oznaczeniem geograficznym objętym ochroną unijną - "Miodem Drahimskim".

Konferencja była nie tylko okazją do zapoznania się z oficjalnymi wystąpieniami prelegentów. Przerwy między poszczególnymi blokami referatów zostały wykorzystane przez uczestników konferencji do dyskusji i do wymiany doświadczeń. Konferencję zakończono próbą wstępnego podsumowania obrad. Zebrani zaakceptowali ideę konferencji, jako początku intensywnych działań mających na celu nie tylko przeprowadzenie usystematyzowanych prac badawczych związanych z jeziorem Drawsko lecz także wykorzystanie tajemnic tego jeziora do promocji Czaplinka i powiatu drawskiego. Uznano, że powinny być to działania profesjonalne przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału wynikającego z aktywności miejscowych pasjonatów. Efektem konferencji będzie także publikacja książkowa, która zgodnie z przewidywaniami organizatorów wydana zostanie na w końcu 2016 lub na początku 2017 roku. Publikacja ta zawierać będzie artykuły z treścią wystąpień uczestników.

Z wypowiedzi prelegentów wynikało, że już niejednokrotnie powstanie profesjonalnego wieloletniego programu badawczego, edukacyjnego i marketingowego zaczynało się od tego, ze zainteresowano się lokalnymi legendarnymi opowieściami. Uczestnicy konferencji wyrazili przekonanie, że przyjrzenie się opowieściom o tajemnicach jeziora Drawsko również może być początkiem działań, które przyniosą ciekawe efekty badawcze i promocyjne.

Województwo Zachodniopomorskie ustawi znaki turystyczne w powiecie

 • Published in Czaplinek

Województwo Zachodniopomorskie w dniu 15 stycznia 2015 roku podpisało umowę z firmą "Wimed" Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. na oznakowanie turystyczne Pomorza Zachodniego. Właśnie trwa znakowanie. Znaki pojawiły się już w Drawsku Pomorskim i kolejno w innych miejscach województwa.
Turystyczne znaki mają na celu oznakowanie regionu turystycznymi znakami drogowymi typu E oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych w wybranych lokalizacjach. Dzięki realizacji projektów na terenie całego województwa zostanie ustawione 338 znaków kierunkowych typu E, w tym: 102 na terenie Miasta Szczecin, 31 w pozostałej części Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz 205 na terenie województwa poza SOM.
Termin wykonania – 15 maja 2015 roku.
Znak E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” stosuje się w celu wskazania kierunku do obiektu położnego przy samochodowym szlaku turystycznym, chociaż w praktyce służy często do znakowania pojedynczych atrakcji turystycznych, które nie leżą na wyznaczonych samochodowych szlakach turystycznych.
Znaki które ustawione zostaną na naszym terenie:
Jankowo - Zabytkowy spichlerz.

 • Jankowo, skrzyżowanie drogi powiatowej DP 1954Z z drogą gminną

Mielenko Drawskie - kościół z XVII w.

 • Mielenko Drawskie, skrzyżowanie DW 175 z drogą powiatową DP 1979Z

Drawsko Pomorskie - kościół z XIV w.

 • Drawsko, skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2031Z (ul. Boh. Westerplatte) z ulicą Ratuszową (droga gminna).
 • Drawsko, skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2030Z (ul. Zamkowa) z ulicą 4 Marca (droga gminna).

Wieża widokowa Spyczyna Góra.

 • Czaplinek, skrzyżowanie DW 163 (ul. Drahimska) z drogą wojewódzką nr 171.
 • Stare Drawsko, skrzyżowanie DW 163 z drogą gminną do m. Żerdno.
 • Skrzyżowanie drogi powiatowej 1974Z Stare Drawsko-Żerdno z drogą powiatową 1973Z do m. Prosinko i Kuźnica Drawska.

Oprócz tego WZP chce wykonać 33 tablice informujące o atrakcjach turystycznych, ale tylko jedna trafi do naszego powiatu. Pojawi się ona w Czaplinku.

Cisza na j. Drawsko

 • Published in Czaplinek

W dniu 24 czerwca br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego. W paragrafie 4 tej uchwały są następujące ustalenia:
1. Na wydzielonym obszarze j. Drawsko dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o mocy do 40 kW - w okresie od 1 lipca do 31 października, w godzinach od 10:00 do 18:00.
2. Na wydzielonych trasach j. Drawsko dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym wykonujących regularny przewóz osób według określonego rozkładu i zarejestrowanych na przewóz ponad 8 osób zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym, wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) poruszających się z prędkością nie przekraczającą 15 km/h – w okresie od 1 maja do 31 października w godzinach od 10:00 do 18:00.
3. Na całym obszarze j. Drawsko dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym do 5 kW oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) i używanych wyłącznie do amatorskiego połowu ryb – w okresie od 1 maja do 31 października.

Oznacza to, że praktycznie na całym otwartym akwenie j. Drawsko, od zatoki Południowej (Manewrowej) do wyspę Bielawę, ale za wyjątkiem zatok: Chmielewskiej, Henrykowskiej (Siemczyńskiej), Rękawickiej i Ptasiej, można pływać motorówkami, także z doczepianym sprzętem w postaci „bananów”, kół, nart wodnych itp. Obszar ten, do uprawiana sportów motorowodnych, zostanie oznakowany żółtymi bojami z czerwoną flagą.
Na wydzielonych trasach do: Siemczyna, OW Wajk, na wyspę Bielawę, zatoki Kluczewskiej, zatoki Cichej (Spokojnej), Starego Drawska, OW Kusy Dwór, Omega i Drawtur oraz OSW mogą kursować statki wycieczkowe i planowane do uruchomienia tramwaje wodne. Sprzyja temu wybudowanie nowych pomostów w Kluczewie, Siemczynie i St. Drawsku.
Wędkarze natomiast mogą poruszać się łodziami o napędzie mechanicznym po całym j. Drawsko, oczywiście w okresie i czasie przewidzianym przepisami Spółki Rybackiej. Łodzie do amatorskiego połowu ryb muszą być zarejestrowane w Starostwie. Sprzętem, który nie posiada numerów rejestracyjnych pływać na silniku nie wolno.

Na podstawie poluzowanych rygorów ciszy oraz kilku ustaw został opracowany „Regulamin sportowego i rekreacyjnego korzystania z akwenu j. Drawsko”. Sprecyzowane zostały w nim zasady i warunki korzystania z jeziora. Regulamin w formie opisowej i graficznej (mapa) umieszczony zostanie we wszystkich miejscach slipowania jachtów i motorówek: plaża Siemczyno, OW Wajk, plaża Kluczewo, przyszła marina Ostoja Drahimska, Stare Drawsko, OW Kusy Dwór, OW Omega, OW Drawtur, OSW i przystań WOPR.
Nad przestrzeganiem Regulaminu, bezpieczeństwa i porządku prawnego na jeziorze czuwać będzie Policja i Straż Miejska we współpracy z drużyną WOPR, wszyscy w zakresie swoich kompetencji. Uchwała Sejmiku stanie się prawomocna w połowie lipca.

Powyższe zasady i warunki szerszego udostępnienia jeziora dla mieszkańców, turystów, wędkarzy i sportowców są zasługą wielu instytucji i osób. Patronowali temu przedsięwzięciu Marszałek Olgierd Geblewicz, Wicemarszałkowie Andrzej Jakubowski i Jarosław Rzepa oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Adamski. Wielką przychylność i pomoc merytoryczną wykazali Dyrektor RDOŚ Grzegorz Kubiak i Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu Radosław Grzegorczyk, oraz Regionalny Konserwator Przyrody Sylwia Jurzyk-Nordlow. Osobnym rozdziałem jest Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Dorota Janicka. Gdyby nie Jej inicjatywy i osobiste zaangażowanie wraz z zespołem pracowników, zapewne do ograniczenia rygorów ciszy tak szybko by nie doszło. Swój udział w tym przedsięwzięciu ma także Rada Zespołu Parków Krajobrazowych, której jestem Przewodniczącym. Dopomogli parlamentarzyści: senator Anna Sztark i poseł Stanisław Wziątek, oraz radni Sejmiku: Jerzy Kotlęga, Dariusz Wieczorek i Jacek Kozłowski. Niebagatelną rolę odegrali także nasi Radni RM, którzy podejmując uchwałę intencyjną, wyrazili wolę zmian na jeziorze. Wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie i pomoc.

Doczekaliśmy się finału kilkunastoletnich prac. Czy jednak rzeczywiście da się pogodzić na wodzie rybaków, wędkarzy, żeglarzy, wioślarzy i motorowodniaków pokaże czas. W praktyce zobaczymy, czy wszyscy użytkownicy wody dorośli do współpracy na zasadach jakie zostały wypracowane.
Jednocześnie udostępnienie j. Drawsko dla sportów motorowodnych pozwoli w przyszłości na utworzenie na j. Czaplino łowiska specjalnego dla wędkarzy, co przy zamiarach wprowadzenia tu motorówek byłoby raczej niemożliwe.

7 nowych cudów Polski National Geographic

 • Published in Czaplinek

National Geographic Polska zorganizował konkurs pn. 7 nowych cudów Polski. W ramach tego konkursu przygotowana została kategoria specjalna NATURA do której wybrano 16 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które chronione są w ramach sieci Natura 2000.
Na liście nominowanych pojawiła się również Puszcza Drawska, a dokładniej jej uroczyska. W wyniku głosowania znalazła się na 6 miejscu.
Puszcza Drawska to puszcza na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Ciągnie się pasmem na południe od jezior Lubie i Drawsko do ujścia Drawy do Noteci. Od północy i wschodu ograniczona jest Pojezierzem Drawskim i Pojezierzem Wałeckim, zaś od strony zachodniej znajdują się: Pojezierze Ińskie, Pojezierze Choszczeńskie i Pojezierze Dobiegniewskie. Od południa zamknięta Kotliną Gorzowską. W przeszłości części tego kompleksu nazywano także Puszczą Zarzęcicką (w okolicach Drawska Pomorskiego) oraz Puszczą Polską (na południe od jeziora Drawsko).

W kategorii podstawowej nowymi cudami Polski zostały
Miejsce 1: Dolinki Krakowskie
Miejsce 2: Centralne Muzeum Włókiennictwa
Miejsce 3: Wzgórze Zamkowe w Cieszynie
Miejsce 4: Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno
Miejsce 5: Wielka Synagoga w Tykocinie
Miejsce 6: XIV-wieczne polichromie w kościele w Małujowicach
Miejsce 7: Zamek Piastów Śląskich w Brzegu

Miody Drahimskie w programie Top Chef

 • Published in Czaplinek

7 lutego MIÓD DRAHIMSKI dołączył do trzyletniej kampanii informacyjnej pt. „Trzy znaki smaku”, której głównym inicjatorem jest Agencja Rynku Rolnego, wspierana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Główny przekaz programu „Trzy znaki smaku” ma za zadanie zachęcać do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podkreślać zalety wynikające z uczestnictwa w tym systemie
Dzięki tej kampanii MIÓD DRAHIMSKI pojawił się 18 maja br. w „Dzień Dobry TVN”, a 30 października br. był bohaterem znanego programu Telewizji Polsat „Top Chef”.

Wiejskie Informacje Turystyczne w sklepach wiejskich

 • Published in Złocieniec

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy realizuje projekt utworzenia  Wiejskich Punktów Informacji Turystycznej WIT.   Powstaną one w wiejskich sklepach spożywczych i spożywczo przemysłowych w kilkudziesięciu miejscowościach 11 gmin naszego regionu, w powiatach szczecineckim i drawskim. 

Do 2014 roku wybrane sklepy otrzymają:

 • Regał wystawienniczy,
 • Materiały promocyjne 
 • Wiszącą mapę regionu
 • Tabliczkę informującą o punkcie WIT
 • Szkolenia dla sprzedawców z zakresu prowadzenia punktu informacji turystycznej 

Do projektu zostali zaproszeni właściciele i ajenci sklepów spożywczych w małych miejscowościach regionu, od których oczekuje się  obsługi punktów w zakresie udostępniania materiałów, sprzedaży map i przewodników oraz bieżącej informacji. Powstanie punktów informacyjnych w wiejskich sklepach  podniesie jakość obsługi ruchu turystycznego w całym regionie, poprawi jego wizerunek, a dla samych sklepów będzie miał znaczenie prestiżowe, promocyjne i komercyjne.   

Odbywa się właśnie cykl spotkań informacyjnych połączonych ze szkoleniami dla chętnych właścicieli sklepów. Szkolenia zaplanowano na dzień 8.10.2013 w Urzędzie Miejskim w Barwicach oraz 9.10.2013 w Sali Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim. Oba spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00. 

 

Subscribe to this RSS feed